Tester akumulátorů, baterií a zdrojů
Čítač LCD MINI VERZE 3
Generátor minutových impulsů s bateriovým napájením
Odpojovač akumulátoru programovatelný

Ovladač pro 1 servo a pro 14 serv
Náhrada děličky M54459L v GDO z ARPE 11/2005
Generátor minutových impulsů pro podružné hodiny
Zvukový modul pro analogové lokomotivy
Rozšířené menu pro elektronika "Železniční modely" - viz menu vlevo