RC Kodér v3

 

 

RC kodér je v podstatě jednoduchý plnohodnotný kodér pro proporcionální ovládádání modelů pomocí kódovacího systému PPM. Program obsahuje základní funkce pro nastavení pohybu serv. Neobsahuje žádné mixy ( zatím ). V souačsné době se využívá hlavně pro montáž do starších neprogramovatelných souprav pro řízení modelů. Také je možné jej použít pro ovládání počítačových simulátorů.
Na vstupy jednotlivých kanálů je možno připojit potenciometr, nebo spínače ( dvou nebo třípolohový ).

Základní technické parametry:

  • Počet proporcionálních kanálů: 6
  • Rozlišení: kanály 1-4 = 1024 poloh, kanály 5,6 = 256 poloh
  • Rozsah impulsu: 0,750 - 2,25 ms, střed 1,5 ms
  • Počet pamětí: 8 modelů
  • Displej: 2 x 8 znaků LCD
  • Výstup: standardní PPM signál ( neg.)
  • Napájení: 5,5 až 12V baterie ,spotřeba cca. 20 mA
  • Rozměry: 42 x 51 x 15 mm

Ovládání je pomocí tří tlačítek s významem Plus, Minus, Enter. K dispozici jsou tyto funkce:

ATV - nastavení citlivosti ovladače
SUBTRM - nastavení neutrálu
EPA LO, HI - nastavení krajních poloh
REVERS - smysl výchylek
MODEL - přepnutí paměti modelu
ALARM - stopky s alarmem

Dále má modul akustickou signalizaci alarmu a indikaci vybité baterie.

Původní verze kodéru pro upoutané modely
Vznikl původně jako speciální souprava pro ovládání upoutaných modelů, kde slouží pro ovládání pomocných funkcí ( plyn, podvozek, atd. ). V tomto případě není přenos informace bezdrátový, ale pomocí dvou ovládacích lanek modelu. Vzhledem k tomu, že při použití u upoutaného modelů je kodér vestavěn v řídící rukověti, jsou nutné malé rozměry modulu kodéru i displeje .

Přijímačová část pro upoutané modelyJde vlastně jen o dekodér. Vf část přijímače odpadá, protože přenos je pomocí vodičů.

Ceny:

stavebnice kodéru : 550,- Kč ( podle displeje )
( obsahuje vše na plošném spoji, displej, kabely a konektory pro displej, tlačítka)

Po dohodě je možné dodat i sestavený modul..

Zatím nepublikováno.


 

 

HOME - Hlavní strana