RC Kodér

 

 

RC kodér je v podstatě plnohodnotný kodér pro proporcionální ovládádání modelů pomocí kódovacího systému PPM. Vznikl původně jako speciální souprava pro ovládání upoutaných modelů, kde slouží pro ovládání pomocných funkcí ( plyn, podvozek, atd. ). V tomto případě není přenos informace bezdrátový, ale pomocí dvou ovládacích lanek modelu. Doplněním kodéru o vf díl vznikne vcelku běžná počítačová souprava.Neobsahu pouze žádné mixy ( zatím ). Je možné jej použít pro ovládání počítačových simulátorů.
Vzhledem k tomu, že při použití u upoutaného modelů je kodér vestavěn v řídící rukověti, jsou nutné malé rozměry modulu kodéru i displeje .
Na vstupy jednotlivých kanálů je možno připojit potenciometr, nebo spínače ( dvou nebo třípolohový ). Programově lze potom nastavit střední i krajní polohy a rychlost pohybu serva.

Základní technické parametry:

  • Počet proporcionálních kanálů: 6
  • Rozlišení: kanály 1-4 = 1024 poloh, kanály 5,6 = 256 poloh
  • Rozsah impulsu: 0,750 - 2,25 ms, střed 1,5 ms
  • Počet pamětí: 8 modelů
  • Displej: 2 x 8 znaků LCD
  • Výstup: standardní PPM signál ( neg.)
  • Napájení: 5 až 9V baterie ,spotřeba cca. 20 mA
  • Rozměry: 48 x 55 x 15 mm

Ovládání je pomocí tří tlačítek s významem Plus, Minus, Enter. K dispozici jsou tyto funkce:

ATV - nastavení citlivosti ovladače
SUBTRM - nastavení neutrálu
EPA LO, HI - nastavení krajních poloh
REVERS - smysl výchylek
DELAY - rychlost pohybu serva
MODEL - přepnutí paměti modelu
ALARM - stopky s alarmem

Dále má modul akustickou signalizaci alarmu a indikaci vybité baterie.

Přijímačová část
Jde vlastně jen o dekodér. Vf část přijímače odpadá, protože přenos je pomocí vodičů.

 

Ceny:

Zatím se dodává pouze na objednávku hotové oživené moduly.

Zatím nepublikováno.


 

 

HOME - Hlavní strana