COMPONENT TESTER

 

 
Automaticky určí typ součástky , rozložení jejich vývodů a změří základní parametry.

Přístroj je určen k rychlé identifikaci a testování elektronických součástek. Na rozdíl od jiných jednoduchých testerů stačí připojit jakkoliv testovanou součástku a vše osatní určí přístroj. Je možné testovat:

 • Tranzistory - křemíkové, germaniové, darlington, logic, Mosfet, Jfet
 • Tyristory, Triaky
 • Diody - křemíkové, germaniové, schottky, LED, zenerovy
 • Odpory

Předpokladem pro změření součástky je její funkčnost v oblasti do mezních měřících hodnot 5V/ 25mA. Není určen pro měření zapájených součástek. Přístroj najde uplatnění jak v dílně amatéra i profesonální laboratoři.

Základní technické parametry:

 • Počet univ. vstupů: 3
 • Max. měřící napětí: 5V
 • Max. výst. proud: 25 mA
 • Zobrazení: 2 x 8 znaků LCD
 • Napájení: 5,5 až 12V ( 9V baterie) ,spotřeba cca. 25 mA , automatické vypnutí
 • Osazení: 3 IO, 2T, 2D
 • Rozměry: 67 x 115 x 28 mm

Popis

Základem přístroje je jednočipový mikropocesor ATmega8, který podle speciálního programu provádí testování a měření součástek. Pro testování slouží tři universání vstupy / výstupy, které fungují jako proměnné zdroje proudu obou polarit. Ze změřených hodnot je potom programem vyhodnocen typ součástky a její parametry.

Tranzistory - kromě určení pořadí vývodů a typu (Si, Ge, mosfet ) je detekována dioda CE, u klasických bipolárních trazistorů je změřen ss zesilovací čínitel, pracovní bod při kterém byl měřen, napětí báze-emitor, zbytkový proud kolektor-emitor
Tyristory, Triaky - určení vývodů
Diody - určení vývodů - i vícenásobné typy, měření napětí v propustném směru při dvou hodnotách proudu ( cca. 0,6
mA a 6 mA )
Odpory - měření odporů v rozsahu 1ohm až 0,5 Mohm ( s menší přesností i výše )

S určitými omezeními ( neurčí vývody, zesílení ) lze testovat např. optočleny, optotriaky.

Přístroj je vybaven indikací nízkého napětí baterie a je vybaven automatickým vypnutím při delší době nečinnosti. Vzhledem k tomu, že použitý mikroprocesor je možné přeprogramovávat, bude v budoucnu program rozšiřován a vylepšován.

Oproti jiným velmi podobným testerům není nutné pro započetí měření neustále mačkat tlačítko !!!, tester pracuje stále a okamžitě reaguje na připjenou součástku. Měření je velmi rychlé, např. oproti hodně rozšířené "žluté" SMD sondě je zobrazení hodnoty odporu okamžité.

Stavba přístroje je jednoduchá i pro začátečníky. Neobsahuje v podstatě žádné nastavovací prvky ( jediný trimr je pro nastavení kontrastu displeje), při pečlivé práci funguje na první zapojení.

Aktuální verze sw: ( Přeprogramování na aktuální verzi zdarma )

verze 1.2 - Doplněna identifikace tranzistorů JFET , zvláštní režim pro testování výk. tranzistorů s integrovaným odporem Rbe
V dodávce je samozřejmě vždy nejnovější verze programu.

verze1.3 - Zlepšena detekce malých tyristorů, doplněno měření kapacity hradla u Mosfet, rozšířeno měření napětí baterie přes 10V

 

Ceny:


stavebnice bez krabičky a štítku ( jen pl. spoj a součástky na něm ) - 480 Kč
stavebnice kompletní ( upravená frézovaná krabička, děrovaný štítek ) - 600 Kč
samostatný naprogramovaný procesor plus plošný spoj - 220 Kč
Hotový výrobek - na dotaz

Stavební publikován v PE 4/2006


 

 

HOME - Hlavní strana