Závory a Železniční přejezd , příslušenství

 

Závory

  Elektronický modul pro kompletní řízení železničního přejezdu včetně závor. Snímání vlaků je pomocí 3 optických čidel. Modul je zcela nezávislý na použitém systému - analog (dvou i tříkolejnicový, Maerklin), digital, v libovolném modelovém měřítku. Díky optickým čidlům reaguje na skutečnou délku vlaků.  
Dále ovládá světla přejezdu a oproti běžným „blikačům“ simuluje pomalé zhášení a rozsvěcení světel jako u skutečných žárovek.
Výstup modulu je relé, takže lze přímo ovládat závory s jedním nebo dvěma elektromagnety, či připojit modul servopohonu. Je možné propojení více modulů pro vícekolejné trati. Nastavitelná doba předzvánění. Základem modulu je obvod přejezdu popsaný dále a doplněný obvodem spínání závor s relé s nastavitelným předzváněním a zdrojem pro napájení optických snímačů.
V základní verzi je určen pro jednokolejnou obousměrnou trať s použitím 3 optických snímačů. Druhá verze je určena pro jednosměrnou trať se 2 opt. snímači. Každá kolej má potom svůj modul.

Návod k instalaci ve formátu pdf je zde.

 

Železniční přejezd

 V základním provedení modul ovládá klasický nechráněný železniční přejezd s bílým a červeným světlem. Jedná se vlastně o kombinaci elektronického relé a přerušovačů - blikačů. Díky použití mikroprocesoru je modul velmi jednoduchý a tím i levný. Oproti běžným zapojením blikačů modul věrně napodobuje pozvolné rozsvěcení a zhášení světel jako u skutečných žárovek. Jednoduchým propojením je možné moduly kombinovat i pro vícekolejné trati.
V základní verzi je určen pro ovládání pomocí kolejových kontaktů. Místo kontaktů lze použít i optické smímače - viz. níže. Bude možná též varianta se 3 nebo 4 optickými snímači. Po doplnění sestavy modulem servopohonu je možná realizace kompletního plně funčního železničního přejezdu.

Návod k instalaci ve formátu pdf je zde.
Zapojení přejezdu s optickými snímači je zde.

 

Optický snímač

 Universální optický snímač obsazení koleje. Pracuje na reflexním principu s neviditelným infračerveným světelem. Nejčastější umístění je mezi pražci a k odrazu dochází od spodní části vozidel a vagonů. Vzhledem k velké citlivosti není nutná montáž žádných dodatečných odrazných folií. Světelný paprsek je modulován, takže snímač není citlivý na rušení umělým osvětlením - zářivkami apd. Vzhledem k tomu, že jde o bezkontaktní optickou detekci, je možné použití pro nejrůznější účely bez jakékoliv vazby na ostatní el. zařízení na kolejišti.

Návod k instalaci ve formátu pdf je zde.
Zapojení optických snímačů pro DCC s modulem Lenz LR101.

 

Ukázka funkce závor

 

Ukázka blikání světel železničního přejezdu

Výrobky je možné je shlédnout v praktickém provozu na klubových kolejištích Sdružení železničních modelářů Pečky. Dny otevřených dveří jsou pravidelně každou první sobotu a neděli v měsíci. Bližší informace případně také na www.es-pecky.cz.

Uvedné výrobky si můžete zakoupit zde: www.es-pecky.cz

Technické dotazy: milos@zajic.cz

HOME - Hlavní strana