Pulsní regulátor železničních modelů

 

Modul pulsního regulátoru ss motorů

 
Regulátor je určen pro řízení rychlosti a směru jízdy železničních modelů. Je možné je použí i obecně pro řízení ss el. motorků. Díky pulsní regulaci je možné dosáhnout i velmi malé rychlosti jízdy ( otáček ) beze ztráty momentu. Regulátor je řízen mikroprocesorem, takže rozjezd , dojez i reverzace probíhá plynule a i prudká změna směru proběhne plynule. Tím nedochází k přetěžování motoru modelu a velkým implusním špičkám při reverzaci přepínačem. Směr i rychlost jízdy se řídí potencimetrem - stop je uprostřed. Diody na čelním panelu signalizují směr jízdy a blikáním zkrat. Samozřejmostí je ochrana proti zkratu neomezeně dlouhému. Modul je určen pro individuální vestavbu do řídícího pultu.

Pulsní regulace je obzvláště vhodná při též při použití zvukového modulu MZ v analogových lokomotivách. Zvuk je funkční v podtatě i při stojící lokomotivě. Viz video.

  • Rozměry: 50 x 75 x 25 mm
  • Napájení: 7-12V střídavých, 9 - 18V stejnosměrných
  • Výstup: trvale max. 1,8 A, ochrana proti zkratu

Video-ukázka funkce na Youtube zdeNávod k instalaci ve formátu pdf je zde.

Často kladené otázky:

  • Proč není vhodné použít k napájení regulátoru transformátor FZ1: Regulátor si můžeme s FZ1 zhruba vyzkoušet, ale pro trvalý provoz se nehodí. Základní vadou FZ1 je selenový usměrňovač. Jeho elektrické vlastnosti jsou na dnešní dobu velmi špatné. Jde zejména o velký úbytek napětí, který je závislý na proudu. Pokud nastavíme např. na výstupu 12V naprázdno, při zátěži 0,5A klesne napětí na cca. 6,5V !!! To je veliký pokles, který samozřejmě ovlivní chování lokomotiv. Aby regulátor pracoval co nejlépe, potřebuje mít napájecí napětí stálé, stabilizované. To zajistí moderní spínané napájecí zdroje. Výkon zdroje by měl být minimálně 2A pro jeden regulátor.
  • Jaké by mělo být napájecí napětí regulátoru ? : Ideální napájecí napětí je takové, při kterém s regulátrorem nastaveným na maximum jede nejpomalejší lokomotiva maximální rychlostí. Pro běžné modelové velikosti H0,TT,N je to asi 10-12V. Hodnota ale není příliš kritická, jde o to aby nebyla výrazně větší než je třeba. Když je napájecí napětí příliš velké ( např. 20V ) vše zdánlivě funguje dobře, ale dochází k přetěžování motorků velkým impulzním proudem. Pokud potřebujeme snížit ztráty na regulátoru na minimum, tak přemostěním můstkového usměrňovače na vstupu zvětšíme výstupní napětí asi o 1V a musíme dodržet správnou polaritu na vstupu..
  • Mám dva okruhy a dva regulátory, mohu oba regulátory napájet z jednoho zdroje ? : Pokud jsou oba okruhy odděleny přerušením obou kolejnic, je možné použít pouze jeden zdroj pro napájení obou regulátorů. Pokud máme okruhy odděleny přerušením pouze jedné koleje ( např. z důvodů použití starého příslušenství s kolejovými kontakty ) musí mít každý regulátor svůj napájecí zdroj ! Samozřejmě při přjíždění z jednoho okruhu do druhého musí být v obou okruzích stejná polarita, jinak vznikne při přejezdu zkrat.

Uvedné výrobky si můžete zakoupit také zde: www.es-pecky.cz

Technické dotazy: milos@zajic.cz

HOME - Hlavní strana