Nejčastější závady čítačů


Na základě zkušeností a dotazů jsou zde popsány závady, které se vícekrát vyskytly při oživování stavebnic.

Při oživování prosím zapomeňte na známé heslo: " Pokud zařízení nefunguje, je vadná nejdražší součástka."

Čítač 250 MHz ( 14.04.01 )
Čítač 1300 MHz LED ( 01.01.03 )
Čítač LCD ( 01.01.03 )
Kmitočtová syntéza ( 14.04.01 )

Čítač 250 MHz
 • Oscilátor nekmitá - projeví se tak, že po zapnutí se náhodně rozsvítí některé segmenty a nic se neděje. Dosti častým případem je, že kapacity u krystalu jsou již tak velké, že se oscilátor nerozeběhne. Zkusíme snížit kapacity na asi 22 pf a vyzkoušíme. Pokud pro přesné doladění oscilátoru jsou nutné kapacity, se kterými již oscilátor neběží, je vhodné použít buď jiný krystal, nebo musíme do serie s krystalem zařadit tlumivku ( několik závitů na kostřičce 5 mm ), která kmitočet sníží. Pokud si nejsme jisti , zda je krystal dobrý, použijeme pro vyzkoušení jakýkoliv jiný krystal s kmitočtem od 4 do 24 MHz. Čítač samozřejmě s tímto krystalem nebude správně měřit ( může také blikat displej ) , ale pro vyzkoušení funkčnosti procesoru to stačí.
  Také se může stát, že čítač který delší dobu nebyl v provozu potom nefunguje. Krystaly bohužel strárnou ( někdy se jejich vlastnosti změní i po zapájení ) a zatím vždy tato závada byla způsobena krystalem.
  Upozornění ! Při pájení na vývodech krystalu je vhodné vyjmout procesor z patice. Tyto vývody procesoru jsou více citlivé na poškození statickou elektřinou než ostatní !
 • Na displeji svítí podivné znaky - zcela jistě je zkrat v meandru spojů displeje. Nejjednodušší je optická kontrola proti silnému světlu a s lupou. Ohmetrem by bylo možné tuto závadu také zjistit, ale vzhledem k tomu, že bychom museli změřit každý vývod ( 8 + 4 ) proti každému !! a je to neefektivní.

 Čítač 1300 MHz LED

 • Chybně osazený tanzistor T2 , má zpřeházené vývody - viz obrázek zapojení T2 na osazovacím výkrese
 • Oscilátor nekmitá - viz. čítač 250 MHz
 • Na displeji svítí podivné znaky - viz. čítač 250 MHz
 • Při použití jiných displejů než doporučených může dojít k nesprávnému zobrazování údajů diky vysoké kapacitě displejů. Zmenšit hodnotu R16 na 8 x 2K2.
Čítač LCD
 • Opačně osazený R13
 • Chybí některá z drátových propojek - je jich 5
 • Zkrat ve sběrnici displej , procesor , IO4
 • Nekmitá oscilátor - viz. čítač 250 MHz
 • Zkrat vývodu procesoru č.8 na zem ( je hned vedle ) - tato kuriózní závada se již několikrát objevila. Je záludná tím, že se čítač chová tak, že nekmitá oscilátor procesoru, přestože všechny součástky jsou dobré. Tento vývod totiž slouží k softwarovému "vypnutí" čítače, přičemž se zastaví i oscilátor !!! V tomto případě k tomu dojde okamžitě po zapnutí a čítač se jeví jako nefunkční .
 • Při prvním zapnutí nastavit proudové omezení zdroje na cca. 100 - 150 mA. Při startu je proudový náraz.
 • Trimr pro regulaci jasu displeje nastavit aby běžec byl spojen se zemí.
 Kmitočtová syntéza
 • Prohozené tlumivky TL1 a TL2 - prohozením těchto tlumivek mohou vzniknout vážné problémy. Přes TL2 je připojeno napájení LED displeje a pokud má velký ss odpor ( jako TL1 ) resetovací obvod náhodně podle odběru displeje ovlivňuje procesor !!! Obvod se potom chová velmi záhadně.
 • Nepřipojovat a odpojovat displej pod napětím - může se smazat program v procesoru.
 • Připojení k TES25 - Pozor na připojení pomocných signálů TDA1,2,3 . Desky tuneru TES25 mají různé zapojení těchto vývodů. V jedné z verzí je na konektoru též napětí 12V. To může zničit procesor.

 Nějaký jiný problém ?

HOME - Hlavní strana