Kmitočtová syntéza PLL pro VKV FM

 

V základní variantě je možnost dvou typů displejů: a) LCD 3,5 místa ( multimetrový na obrázku ), b) LED 14 mm ( 4 a více míst - viz obr. Čítač AVR ). Oba typy displejů jsou připojeny seriově pomocí tří signálových vodičů. Displej LED pracuje ve statickém režimu !

 

Základní varianta kmitočtové syntézy je určena pro přijímače VKV - FM například TES25 publikovaný v PE 1/99. Má 27 pamětí předvoleb. Ovládání je pomocí tří tlačítek. Tlačítky nahoru, dolů se ladí kmitočet nebo přepínají předvolby. Tlačítkem mode se přepíná režim předvoleb a kmitočtu, provádí též zápis. Při naladění kmitočtu stanice, která je v některé předvolbě, je zobrazeno číslo této předvolby.
Pro tuner TES25 ( případně jiný osazený mf. obvodem TDA1596 ) je možno použít funkce automatického ladění - vyhledání nejbližší stanice. Tuner TES25 byl publikován v PE 1/1999 a jeho stavebnici dodávala firma TES ( viz inzerce PE ).
Oproti jiným konstrukcím má uživatelsky volitelné parametry: spodní , horní mez ladění, ladící krok ( násobek základního ) a mezifrekvenční kmitočet. Tím je možno ji využít pro jiná pásma než rozhlas FM jako například pásmo 80Mhz nebo letecké pásmo. Všechny údaje jsou uloženy ve vnitřní paměti EEPROM mikroprocesoru. Použit je typ Atmel 90S1200.

 
  • Pracovní kmitočet: 87,5 - 108 MHz ( 40 - 130 Mhz)
  • Ladící krok: 25 kHz
  • Počet pamětí: 27
  • Uživatelské parametry: minimální - maximální kmitočet, ladící krok, mf kmitočet
  • Napájení 7 - 12V ( ladící napětí až 30V ), spotřeba:LCD - cca 30 mA, LED - 50 až 150 mA podle zobrazení
  • Rozměry: zákl. deska - 67 x 45 x 23 mm, LED displej - 67 x 22 x 12 mm, LCD displej - 68 x 40 x 13 mm
Varianty
Verze SAA1057: verze programu pro řízení obvodu SAA1057. Umožňuje řízení s krokem 10 nebo 12,5 kHz do 130 Mhz, volbu přičtení/odečtení mf. kmitočtu. Dále je možno přepnout do režimu AM do 30MHz po 1 Khz. Tato verze existuje pouze ve verzi LED, protože se využívájí všechny 4 místa displeje. Možno přepínat zobrazení na desítky a stovky kHz v režimu FM.zakázku je možno naprogramovat i jiné hodnoty mezifrekvenčních kmitočtů dle potřeby. Plošný spoj pro obvod SAA1057 nebyl z důvodů malého zájmu navrhován.
Verze RS232: verze programu s obvodem 90S2313 s možností zadávat kmitočet pomocí seriového portu RS232. Pouze ve variantě s LED displejem.

Ceny:
stavebnice s LED displejem - 700 550 Kč
stavebnice s LCD displejem - 600 450 Kč ( displej LCD není součástí stavenice , možno použít starší typy TESLA )
samotný naprogramovaný mikroprocesor - 290 200 Kč
Při objednávce sam. procesoru nutno uvést variantu LCD nebo LED !

Stavebnice obsahuje všechny součástky pro osazení plošných spojů, kvalitní vrtané plošné spoje, cínované s maskou, naprogramovaný mikroprocesor.
Stavební návod publikován v PE 1/2000


 

 

HOME - Hlavní stana