RC - TEST

 


Přístroj je určen pro modeláře a umožňuje měření, kontrolu a nastavování některých parametrů souprav pro radiové řízení modelů. Jde o přístroj s digitálním zobrazením a tím i značnou přesností. Vznikl kombinací několika jednoúčelových přístrojů, které jsem si již dříve navrhl pro svoje potřeby. Zatím programové vybavení obsahuje tyto funkce a předpokládá se , že bude rozšířeno podle ohlasu uživatelů :

  • Měření servoimpulsu
  • Zobrazení PPM signálu (kanálů)
  • Otáčkoměr
  • Servotest
  • Meření frekvence vysílače

Měření servoimpulsu
Slouží k měření kanálového impulsu - zdroje signálu pro servo. Lze použít pro nastavování serv, spínačů, regulátorů nebo jako doplněk k analogovému testeru serv.
Rozsah měření šířky impulsu: 0,300 - 9,999 ms, rozlišení 1us
Rozsah měření opakovacího kmitočtu: 3 - 99 ms, rozlišení 1ms


Zobrazení PPM signálu
Umožňuje zobrazení polohy všech kanálů vysílače v režimu PPM. Jako vstupní signál slouží výstup učitel-žák z vysílače. Poloha jednotlivých kanálů se zobrazuje ve skupinách po 4 kanálech. Velikost výchylky se zobrazuje v procentech.
Funkce lze výhodně použít například pro přenesení parametrů modelu z jednoho vysílače do jiného zcela odlišných vlastností programování ( jiný výrobce ). Změříme si neutrály a rozsahy výchylek s jedním vysílačem a stejné hodnoty nastavíme pomocí druhého vysílače. Zalétání modelu s druhým vysílačem je pak velmi snadné. Dále lze funkci použít pro snadné seřízení starších nepočítačových vysílačů.
Počet kanálů: 2-12
Rozsah měření: +/- 150 % ( 100% odpovídá 1,5 ms +/- 0,5 ms )

Otáčkoměr
Slouží pro měření otáček. Vyžaduje připojení externího snímače ( sondy ) optické, impulzní, magnetické. Rozsah volitelných násobitelů a dělitelů umožňuje měření všech běžných motorů.
Rozsah měření : 1 - 1 000 000 ot/min, rozlišení 1ot/min
Korekce: násobitel 2x, dělitel 1/1 až 1/12

Servotest
Lze použít jako jednoduchý tester serv. Servo se pohybuje z jednoho dorazu k druhému volitelnou rychlostí. Lze tak snadno ověřit kvalitu serva. Pro měření citlivosti slouží jeden z režimů s velmi pomalou změnou.
Velikost výchlky: 1,5ms +/- 0,45 ms
Rychlost změny: 1us/s, 0,05ms/s až 12ms/s v 5 krocích
Minimální krok: 0,5us ( odpovídá cca. 2000 krokům na běžnou výchylku serva )

Měření frekvence vysílače
Uvedená funkce čítače slouží pro rychlou kontrolu kmitoču vysílače - kanálu. Zobrazuje se kmitočet a číslo kanálu případně ještě odchylka . Pracuje pouze s vysílači s modulací FM. Podle vzdálenosti od vysílače lze informativně kontolovat výkon vysílače a odhalit častou záludnou závadu - utržený kablík přívodu k anténě.
Rozsah měření: 0,100 až 50,000 MHz, rozlišení 1 kHz
Kanály: všechny běžné kanály v pásmech 27, 35, 40 Mhz
Měřící vzdálenost: max.1metr ( podle antény )
Poznámka: Vstup přístroje širokopásmový, nejedná se o kontrolní přijímač ! Přístroj zobrazuje vždy jen nejsilnější signál.


Popis
Základem celého zažízení je mikroprocesor Atmel 89C2051(4051). Jako zobrazovač je použit z rozměrových a cenových důvodů LCD displej 2x8 znaků. Pro měření vysokých frekvencí je použit předdělič 74HC393 s předzesilovačem.

 


Osazená deska shora

Osazená deska ze strany součástek


Zmenšená varianta bez vf části


Způsob montáže konektoru displeje


Ceny:

Plošný spoj a naprogramovaný mikroprocesor - na dotaz

Modul optického snímače není součástí RC testu, nutno objednat samostatně.

 

Zatím nepublikováno


 

 

HOME - Hlavní strana