Měřič vnitřního odporu akumulátorů

 

Potřeboval jsem rychle třídit větší množství akumulátorů ( LiIon, ale může měřit jakékoliv ) a vybrat kusy vhodné pro pohon modelů. Požadavek - měření musí být rychlé a spolehlivé. Zde je stručný popis jednoduchého přípravku, který jsem pro tento účel vyvinul.

   
 

Popis
Meřič vnitřního odporu pracuje v dynamickém režimu. Akumulátor je zatížen určitým proudem ( zde asi 3A, nebo 1 A ) , který je modulován malou střídavou složkou. Její velikost odpovídá vnitřnímu odporu. Vzhledem k principu měření je vhodné použít měřící proud sinusového průběhu. Kmitočet je zhruba 50 Hz a byl takto zvolen, protže v původní verzi byl pro měření údaje použit běžný multimetr, který je schopen správně měřit jen v oblasti síťových kmitočtů. Změnou kmitočtu oscilátoru je možno měřit i na 1 kHz. Pro tento kmitočet jsou většinou udávané hodnoty v katalogových listech.
Led dioda signalizuje , že je článek vůbec schopen dát potřebný měřící proud. Po připojení článku musí trvale svítit. Pokud bliká, nelze článek měřit - je vybitý nebo vadný.
Původně byl měřič určen jako doplněk k multimetru. Po prvních měřeních se ukázalo, že odečet hodnoty na digitálním přístroji je velmi problematický ( údaj není stabilní, vzhledem k přechodovým odporům při připojování článku ), tak byl přístroj doplněn klasickým ručkovým přístrojem. Přesnost přístroje je naprosto postačující.
Při měření sady článků je nutno vzít v úvahu, že vnitřní odpory článků se sčítají. V tomto případě neprovádíme meření dlouho, vzhledem k velkému oteplení zátěžového tranzistoru T2.

Nastavení a stavba
P1 - nastavíme tak, aby sinusovka neměla viditelné zkreslení a oscilátor se spolehlivě startoval. Měříme osciloskopem v bodě "A".
P2 - pomocí velmi malého známého odporu ( např. 0,05 ohm ) a kvalitního článku ocejchujeme. Změříme nejprve samotný článek a potom do serie s ním připojíme tento odpor. Trimrem P2 nastavíme tak, aby stupnice souhlasila. Několikrát opakujeme. V podstatě to není nutné, stačí si změřit několik dobrých článků a poznačit si jejich výchylky a již můžeme srovnávat.
Tranzistor T2 je vhodné opatřit alespoň malým chladičem a měřit krátkou dobu. Měřící přístroj u vzorku měl citlivost 100 uA.
Vzhledem k velikosti měřených odporů je nutné dodržet způsob propojení znázorněný na schema. K měřícím hrotům jdou vždy dva vodiče, jeden silový a druhý snímací meřící. Spojeny musí být až přímo na měřícím hrotu.

Závěr
Při třídění akumulátorů je tento přípravek neocenitelný pomocník. Dokáže rychle rozlišit kvalitní akumulátory od horších. Po tomto měření následuje samozřejmě měření kapacity při určitém proudu. To už se nijak zkrátit nedá.
Přípravek byl zhotoven ve dvou prototypech na universální desce plošných spojů.

HOME - Hlavní strana