Generátor pevných frekvencí

 

 

Generátor slouží jako zdroj přesných pevných frekvencí ve velmi širokém rozsahu ( cca. 10 řádů ! ). Jde o moderní náhradu dříve používané časové základny skládající se z krystalového oscilátoru a řady dekadických děliček.
Všechny kmitočty jsou odvozeny dělením a mají stejnou přesnost jako základní krystalový oscilátor. Volba kmitočtů je velmi jednoduchá pomocí otočných přepínačů. Pro zvýšení užitné hodnoty přístroje je možno u nízkých frekvencí generátor přepnout do režimu časového spínače, kdy se generuje pouze jeden impuls s definovanou počáteční úrovní.
Konstrukce je velmi jednoduchá a vhodná i pro začátečníky.

Základní technické parametry:

  • Rozsah výstupních frekvencí : 10 MHz až 1 Hz, 1s až 24 hodin
  • Výstupní signál: obdélníkový, TTL úrovně, střída 50% v celém rozsahu
  • Ovládání : 2 x 16 polohový otočný přepínač
  • Napájení: 7 - 15V ss, cca. 30 - 60 mA
  • Osazení: 2 IO, 1T, 4D
  • Rozměry: 43 x 38 x 13 mm

    Tabulka výstupních frekvencí

    ( podrobněji viz. stavební návod )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

10

10

10

Hz

1

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

100

100

100

100

Hz

2

100

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 k

1 k

1 k

1 k

1 k

1 k

Hz

3

1 k

1 k

2 k

3,0 k

4 k

5 k

6,0 k

7,0 k

8,0 k

9,0 k

10 k

10 k

10 k

10 k

10 k

10 k

Hz

4

10 k

10 k

20 k

33 k

40 k

50 k

60 k

70 k

80 k

90 k

100 k

100 k

100 k

100 k

100 k

15,62k

Hz

5

100 k

100 k

200 k

333 k

400 k

500 k

625 k

714 k

833 k

909 k

1 M

1 M

1 M

1 M

1 M

1 M

Hz

6

1 M

1 M

2 M

3,33 M

3,33 M

5 M

5 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

1,25 M

2,5 M

Hz

7

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

10 M

Hz

8

440

164,8

220

293,7

392

493,9

659,3

440

440

440

440

440

440

440

440

440

Hz

9

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

1 s

sec

A

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h

23 h

24 h

24 h

24 h

24 h

hod

B

1 h

1 h

2 h

3 h

4 h

5 h

6 h

7 h

8 h

9 h

10 h

11 h

12 h

12 h

12 h

12 h

hod

C

10 m

5 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

35 m

40 m

45 m

50 m

55 m

1 h

1 h

1 h

1 h

min

D

1 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

min

E

10 s

5 s

10 s

15 s

20 s

25 s

30 s

35 s

40 s

45 s

50 s

55 s

1 m

1 m

1 m

1 m

sec

F

1 s

1 s

2 s

3s

4 s

5 s

6 s

7 s

8 s

9 s

10 s

10 s

10 s

10 s

10 s

10 s

Sec

Pr1 - vodorovně, Pr2 - svisle

Ceny:

samotný naprogramovaný procesor - 200 150 Kč
stavebnice komplet ( včetně naprog. procesoru ) - 400 300 Kč

Zatím nepublikováno


 

 

HOME - Hlavní strana