Čítač 250 MHz

 

 

 
Čítač a číslicová stupnice 250 MHz V2.x
Nejjednodušší typ čítače. Velmi rychlá stavba a nízká cena. Měří až na 7 desetinných míst, přičemž je zobrazena pouze část údaje ( podle zvoleného rozsahu ). K ovládání se používají 2 tlačítka, jedním se přepínají funkce a druhým rozsahy. Pro informaci o zvolené funkci se na displeji zobrazí vždy na chvíli po stisku tlačítka její název ( v rámci možností sedmisegmentového zobrazovače ).

 • Vstup A : kmitočty 3 - 250 MHz, 4 rozsahy , rozlišení 100kHz, 10kHz, 1kHz, 100 Hz, citlivost < 50mV / 50 W
 • Vstup B : kmitočty 0 - 1MHz, 4 rozsahy, rozlišení 100Hz, 10Hz, 1Hz, 0.1 Hz, citlivost TTL / 10 kW
 • Automatické přepínání rozsahů - je možno vypnout a ovládat ručně
 • Stupnice - možnost korekce mezifrekvenčního kmitočtu
 • Mf. kmitočty : 10 700kHz, 10 675 kHz, 9 000 kHz, 468 kHz, 455 kHz , všechny +/-
 • Prostý čítač impulsů - max. 1 MHz
 • Stopky : 0 - 24 hod. rozlišení automatické na 4 dekády
 • Otáčkoměr rychlý : max. 100000 ot/m, volitelný dělitel 1 - 4, rozlišení 50 ot/m
 • Otáčkoměr pomalý : 1 - 1000 ot/m, rozlišení 1 ot/m
 • Napájení : 5 V, 60 - 110 mA
 • Rozměry : 96 x 36 x 14 mm 
Čítač a číslicová stupnice 250 MHz V1.x
Oproti verzi 2.x je tato verze určena pro zástavbu jako jednoúčelové zařízení ( např. stupnice FM ). Je použit zcela shodný plošný spoj. Od verze 2.x se liší pouze programem v procesoru a ovládacími diodami. Funkce se nastavují pomocí čtyř diod a po zapnutí čítač pracuje hned ve zvolené funkci. Počet funkcí a rozsahů je tedy zde omezen na 16.
 • Vstup A : kmitočty 3 - 250 MHz, 2 rozsahy , rozlišení 100kHz, 1kHz, citlivost < 50mV / 50 W
 • Vstup B : kmitočty 0 - 1MHz, 2 rozsahy, rozlišení 100Hz, 1Hz, citlivost TTL / 10 kW
 • Stupnice - možnost korekce mezifrekvenčního kmitočtu - 10.7 MHz
 • Prostý čítač impulsů - max. 1 MHz
 • Otáčkoměr rychlý : max. 100000 ot/m, volitelný dělitel 1 - 4, rozlišení 50 ot/m
 • Napájení : 5V, 60 - 120 mA
 • Rozměry : 96 x 36 x 14 mm 
Varianty
Na objednávku je možno změnit hodnoty předprogramovaných mf. kmitočtů dle potřeby.
Dále pro tuto verzi existuje mnoho variant různých čítačů impulzů a otáčkoměrů.

Ceny:
Poznámka: Přestože je nyní cena obvodu SAB6456 zhruba 3 x větší než dříve, je cena stavebnice zvýšena jen mírně.

stavebnice Čítač 250MHz V1.x - 550 Kč
stavebnice Čítač 250MHz V2.x - 600 Kč
samotný naprogramovaný mikroprocesor - 290 Kč

Stavebnice obsahuje všechny součástky pro osazení plošných spojů.

Stavební návod publikován v PE 5/1996 a 12/1996


 

 

HOME - Hlavní strana