Čítač 1300 MHz LED

 

   
 

Podstatně lepší typ oproti variantě 250 MHz. Hlavní změnou je použití rychlého předděliče před procesorem. Tím dojde k podstanému zkrácení měřící doby zejména v oblasi kmitočtů do 30 MHz. Konstrukce se vyznačuje opět velkou jednoduchostí a množstvím funkcí. Měří až na 10 desetinných míst, přičemž je zobrazena volitelná část údaje ( podle zvoleného rozsahu ). K ovládání se používají 2 tlačítka, jedním se volí funkce a druhým rozsahy. Třípolohovým přepinačem se přepínají vstupy ( mimo desku pl. spojů ). Pro informaci o zvolené funkci se na displeji zobrazí vždy na chvíli po stisku tlačítka její název ( v rámci možností sedmisegmentového zobrazovače.
 • Vstup A : kmitočty 20 MHz -1300 MHz, 4 rozsahy , rozlišení 10kHz, 1kHz, 100 Hz, 10Hz, citlivost < 50mV / 50 ohm
 • Vstup B : kmitočty 5 Hz - 30 MHz, 4 rozsahy, rozlišení 100Hz, 10Hz, 1Hz, 0.1 Hz, citlivost <100 mV / 1Mohm
 • Stupnice - možnost korekce mezifrekvenčního kmitočtu
 • Mf. kmitočty : 10 700kHz, 10 675 kHz, 9 000 kHz, 468 kHz, 455 kHz , 38 000 kHz, 38 900 kHz, 6 500 kHz, 5 500 kHz ,všechny kmitočty s možností +/-, jiné na objednávku
 • Korekce šířky pásma filtru +/- 1.5 kHz pro SSB přijímače ( verze 1.1)
 • Zobrazení TV kanálu ( i kabelové a hyperband ) a odchylky na 0.1 MHz
 • Prostý čítač impulsů - max. 100 kHz
 • Měření šířky impulsu v log. "L", "H", perioda , 2 rozsahy, rozlišeni 1ms, 1 ms ; vstup TTL / 1Mohm
 • Měření velmi nízkých kmitočtů - výpočtem z periody rozsah 0.01Hz až 100 Hz
 • Otáčkoměr rychlý : max. 100000 ot/m, volitelný dělitel 1 - 4, rozlišení 50 ot/m
 • Napájení : 5V, 60 - 120 mA
 • Rozměry : 100 x 64 x 39 mm
Verze 2
V této rozšířené verzi je použit mikroprocesor s větší pamětí ( typ 89C4051 ). To umožnilo doplnění dalších funkcí a vzhledem k velikosti paměti je ještě nějaká rezerva pro další funkce a rozšíření.
 • Měření teploty ( -30oC až +120oC ,rozlišení 0,1oC, není nutná kalibrace, čidlo SMT160-30 )
 • Měření indukčnosti a kapacit pomocí jednoduchého doplňku.


Doplněk pro měření L a C
Pomocí jednoduchého doplňku je možné měření L a C. Princip měření a parametry jsou shodné s přístrojem PIC LC metr ( viz. PE3/98). Oproti původní kontrukci bylo provedeno několik změn usnadňujících použití, stavbu a kalibraci přístroj.

 • Kapacity : 0,1pF až 1,5 uF ( ne elektrolytické )
 • Indukčnosti : 0,01 uH až 100 mH
 • Automatické přepínání rozsahů
 • Rychlost měření : 1 s
 • Žádné ovládací prvky na doplňku

UPOZORNĚNÍ - Doplněk pro měření L a C lze použít pouze s tímto čítačem LED a programovým vybavením verze 2.0 a vyšší. S žádným jiným přístrojem nepracuje. Hlavní částí přístroje je složitý program, který vyhodnocuje kmitočet z měřícího přípravku !!!!
Aktuální rozšířená verze programu má číslo 2.0. ( 28.08.02 )

Varianty
Na zakázku je možno naprogramovat i jiné hodnoty mezifrekvenčních kmitočtů dle potřeby.

Varianta programu jako jednoduché stopky s rozlišením 0,01s pro měření hasičských závodů.

Ceny:
Stavebnice Čítač 1300MHz LED verze 1 - 999 Kč
Stavebnice Čítač 1300MHz LED verze 2 - 1250 Kč
Rozšíření programu na verzi 2 ( nutno vrátit původní funkční procesor ) - 250 Kč
Stavebnice doplňku pro měření LC - 230 Kč


Stavebnice obsahuje všechny součástky pro osazení plošných spojů, kvalitní vrtané plošné spoje cínované s maskou, naprogramovaný mikroprocesor. Součástí stavebnice není přepínač vstupů a vstupní konektory.
Po dohodě lze dodat i hotový oživený modul čítače.
Stavební návod publikován v PE 5/97
Doplněk pro LC v PE 7/2002


 

 

HOME - Hlavní strana