Vybíječ - umělá zátěž

 

Pro měření akumulátorů je vhodná umělá zátěž s možností změny proudu a vypnutím při podpětí. Na základě prosby mého kolegy jsem navrhl toto zapojení. Protože zapojení udržuje konstantní proud bez ohledu na napětí, je možné jej jednoduše použít i k měření kapacity.

 

   
 

Popis
Základem jsou proudové zdroje řízené napětím. Proud se nastavuje pomocí P1. V uvedeném schematu jsou zakresleny 2 shodné výstupní bloky. Pro větší zátěž je nutné počet bloků zvýšit. Ve vzorku jich bylo např. použito 7 ( 2 ks LM324 ). Každý výkonový tranzistor má svůj řídící obvod, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozdělení proudu pro všechny tranzistory ve velkém rozsahu teplot.
Pomocný obvod s IO1B je komparátor, který vypíná zatěž při poklesu napětí. Potenciometrem P2 se nastaví velikost vypínacího napětí. Kladná zpětná vazba pomocí D1 zajistí jednorázové vypnutí. Pro opětovnou aktivaci zátěže po vypnutí slouží tlačítko TL1. Led dioda signalizuje, že zátěž je aktivní. Referenční napětí 5V pro nastavování proudu i napětí vyrábí IO2.

Poznámky
Výkonové tranzistory je nutné umístit na co největších chladičích a ještě opatřit větrákem. Nejvhodnější by bylo ještě doplnit vybíječ ochranou, která při velké teplotě chladiče vybíječ vypne. Nikdy by neměla teplota chladiče přesáhnout cca. 80 stupňů.

Maximální hodnotu proudu samozřejmě ovlivňuje celkový výkon, tj. i napětí zátěže. Při nízkém napětí muže být proud mnohem větší. Pro uvedený BUZ11 by neměla ztráta na jeden tranzistor překročit cca. 20- 30W ! i s velikým chladičem. I když použijeme výkonější tranzistor, problém to neřeší, vyzářený výkon je stejný !

V zapojení výkonové části je nutno dodržet některé zásady. Silové spoje musí být dostatečně dimenzovány. Důležité je také správné zemnění silových spojů do jednoho bodu - naznačeno na schematu. U přívodů ke snímacím odporům hraje roli i jejich délka.

Stabilitu proudu zásadně ovlivňuje stabilita snímacích odporů. U běžných drátových odporů je závislost na teplotě značná. Proto je někdy vhodnější použít dostatečně dimenzovaný odporový drát.

 

Závěr
Osobně jsem zapojení neověřoval, ale "Ladak" jej postavil a úspěšně používá pro měření akumulátorů. Plošný spoj zatím není.

HOME - Hlavní strana