Úprava nabíječe Power Peak LIPOLY 300 pro nabíjení článků A123

 

 

Články typu LiFePo ( A123 ) se díky svým dobrým vlastnostem rychle rozšiřují. Bohužel výrobci nabíječů nestačí tak rychle reagovat a nabídka zatím není velká. Vlastní výroba nabíječe střední třídy dnes v podstatě nepřichází v úvahu, cena některých výrobků vyráběných v Číně je tak nízká, že v našich podmínkách nelze za cenu hotového výrobku nakoupit ani výchozí materiál. Proto jsem se rozhodl jít jinou cestou, úpravou zakoupeného nabíječe. Jako vhodný z těch nejlevnějších se ukázal Robbe Power Peak Lipoly 300. Nabíjecí výkon kolem 40 W není nijak velký, ale s přihlédnutím k ceně asi 600,- Kč má slušný poměr výkon / cena. Důležité je ruční nastavení proudu a automatická detekce počtu článků.
Jednoduchou úpravou za pár korun získáme nabíječ na 1 až 4 články LiFePo s proudem až 3 A a možností nabíjení z autobaterie. Nabíjecí doba při 3 A je asi 45 minut. Hodí se především uživatelům, kteří chtějí tyto články provozovat, ale nechtějí kupovat nový drahý nabíječ.
Přístroj je řízen mikroprocesorem, takže nejelegantnější řešení by bylo upravit program v něm. Bohužel program je většinou zablokován a musel by se napsat celý znovu. I kdyby zablokován nebyl, je úprava výsledného strojového kódu složitá a náročná na čas. Proto použijeme jednodušší způsob. Mikroprocesor měří napětí akumulátoru přes napěťový dělič, upravíme-li vhodně jeho dělící poměr, výstupní napětí se změní. Mikroprocesor si stále myslí, že nabíjí na 4,2 V, ale ve skutečnosti je napětí jiné. Teoreticky by stačila změna jednoho odporu, ale kvůli některým omezením použitého nabíječe je to trochu složitější.
Budeme potřebovat tři rezistory s hodnotami 6k8, 22k, 130k nejlépe v provedení SMD velikosti 0805. Rezistor 130k by měl být v toleranci 1%. Z nabíječe odšroubujeme kryt a na místa vyznačení na fotografii součástky připájíme.


( Kliknutím zvětšit )


R1- upravuje nabíjecí napětí na 3,6 V na článek. Paralelně k původnímu rezistoru 30 k (na něj) připájíme další s hodnotou 130 k, případnou změnou odporu můžeme výstupní napětí doladit přesně na požadovanou velikost. Potřebný odpor se u různých kusů nabíječe může mírně lišit, nemáme-li 130 k, lze použít 150 k a k němu 1 M paralelně. V případě, že nám stačí při 4 článcích proud 2 A, lze další dva body úpravy vynechat.
R2 – zvyšuje velikost nabíjecího proudu. Paralelně k původnímu rezistoru 18 k připojíme druhý s odporem 22 k. Nabíječ při 4 článcích omezuje výstupní proud asi na 2 A, proudu 3 A bylo možno dosáhnout pouze při dvou článcích. Tato skutečnost v návodu ani v technických datech nabíječe není nikde uvedena. Odpor nesmí být menší než 22 k. Dále je třeba vzít v úvahu, že minimální hodnota nabíjecího proudu po úpravě stoupne asi na 500 mA.
R3 – upravuje nastavení maximálního proudu 3 A pro celý rozsah 1 až 4 články. Spoj k pravému vývodu potenciometru přerušíme, v okolí přerušení měděný pásek očistíme od laku a připájíme rezistor 6k8.
Při prvním nabíjení nastavíme knoflík proudu zhruba do poloviny a připojíme vybitý akumulátor. Po detekci počtu článků kontrolujeme nabíjecí proud klešťovým (stejnosměrným !) ampérmetrem nebo měřením úbytku napětí na odporu 0,1 ohm v nabíječi, měl by být maximálně kolem 3 A. Je-li to tak, můžeme nabíjet dále za neustálé kontroly napětí nabíjené baterie. Pokud je koncové napětí v pořádku a celý cyklus nabíjení proběhne až do konce, je oživení hotovo.
Po úpravě je nabíječ provozován na horní mezi svojí zatížitelnosti. Největší oteplení vykazuje dioda měniče, bohužel se značně ohřívají též oba filtrační elektrolytické kondenzátory, což signalizuje jejich nízkou kvalitu. Výrobce měl správně použít minimálně typy na 105 stupňů C a ještě lépe typ s nízkým ESR. Pečlivým majitelům doporučuji jejich výměnu.
Doufám, že uvedená úprava dovolí většímu okruhu modelářů vyzkoušet nové články LiFePo. Pokud někomu úprava nebude vyhovovat, lze nabíječ uvést do původního stavu.

Upozornění: Autor návodu nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody a události spojené s provozem upraveného přístroje. Při nabíjení dodržujte všechny zásady uvedené v návodu nabíječe. Zásahem do nabíječe ztrácíte původní záruku.

 

 

RC REVUE 8 / 2007


 

 

HOME - Hlavní strana